بازی‌های ما

جواهرات مختلف رو جمع کنید؛ بهترین تابلوهای نقاشی ایران و جهان رو بخرید؛ حامی و اسپانسر پیدا کنید و اونا رو به موزه خودتون دعوت کنید؛ بهترین موزه رو بسازید، براش اسم انتخاب کنید و افتتاح کنید.

سوار زیردریایی ژرفاب بشید؛ به ژرف‌ترین نقاط خلیج فارس سفر کنید و با همراهی دوستانتون خلیج فارس رو از آلودگی‌های زیست محیطی پاک کنید و گنج‌های اون رو پیدا کنید. البته حواستون به میزان اکسیژن هم باشه.

همراه بقیه معدن‌چی‌های شهر نوران به کوه نور برید و برای نجات شهرتون جای الماس‌های معدن رو پیدا کنید و اونا رو استخراج کنید؛ در این رقابت خودتون رو محک بزنید و پیروز باشید.