بازی رومیزی ژرفاب

ماجراجویی در دریا، با زیردریایی ژرفاب؛

سوار بر زیردریایی ژرفاب بشید؛ به ژرف‌ترین و عمیق‌ترین نقاط خلیج فارس سفر کنید و با همراهی دوستاتون گنج‌هایی که طی سالیان سال در اونجا مدفون شدند رو پیدا کنید. البته میزان اکسیژن زیردریایی شما محدوده؛ چون همه شما از یک منبع اکسیژن استفاده می‌کنید؛ پس هم هوای دوستانتون رو داشته باشید و هم با همدیگه در پیدا کردن گنج‌های با ارزش رقابت کنید.

بازی ژرفــــاب بر پایه یکی از بهترین بازی‌های دنیا به نام Deep Sea Adventure توسط گروه بازی‌سازی بابـُــرکا بازطراحی و ساخته شده است.