در این دسته بازی ها شما باید با برنامه ریزی اهداف خود را تأیین کرده و برای پیروزی در بازی کمی فسفر بسوزانید!