این دسته بازی ها برای بازی کردن در حالت دونفره مناسب هستند.اگر تعداد زیادی هم بازی پایه ندارید این دسته بازی ها گزینه مناسبیه!