این بازی ها مناسب مهمانی ها ‌, دوره همی ها و تعداد نفرات بالا هستند و دارای
قابلت رقابت بین بازیکنان باعث می شود وجود این بازی ها در جمع های شما لحظات شاد و به یاد ماندنی را به جا بگذارد.