نوشته‌ها

مراسم بسته‌بندون گوهرنشان

/
مراحل بسته‌بندی و مونتاژ بازی گوهرنشان

مراسم بسته‎بندون کوه نور

/
مراحل مونتاژ کوه نور

آموزش بازی گوهرنشان

/
اگر دفترچه آموزش بازی رو نخوندید این ویدیو رو ببینید