نوشته‌ها

معرفی نقد و بررسی بازی Five Tribes پنج طایفه یا پنج قبیله

معرفی، نقد و بررسی بازی Five Tribes

/
پنج طایفه در نقالا بعد از گذر از صحراهای هزار و یک شب کار…

چرا بچه‎ها به بازی نیاز دارند؟

/
14 نفر دور میز، ۳۰ نفر پشتِ در؛ یا چرا بچه‌ها به بازی نیاز دارند؟…