نوشته‌ها

مراسم بسته‌بندون گوهرنشان

/
مراحل بسته‌بندی و مونتاژ بازی گوهرنشان

بازگشت یک فقره گوهرنشان

/
تغییرات نسخه جدید بازی گوهرنشان